Dokumenty

Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu:

  • Dowód osobisty właściciela pojazdu – w przypadku współwłasności pojazdu zaświadczenie o demontażu powinni podpisać wszyscy współwłaściciele lub upoważnić do złomowania jedną osobę;
  • Dowód rejestracyjny pojazdu – jeśli dowód został zatrzymany przez policję lub zagubiony należy uzyskać z właściwego Wydziału Komunikacyjnego kopię lub zaświadczenie potwierdzające dane pojazdu;
  • Umowa kupna lub faktura – jeśli pojazd został zakupiony, a nie jest jeszcze przerejestrowany, potrzebna jest umowa (ciąg umów) od właściciela widniejącego w dowodzie rejestracyjnym do osoby złomującej auto;
  • Tablice rejestracyjne.

Dokumenty tablice


Do pobrania: